Rurik Van Landuyt Advocatenkantoor

Federale overheid  | www.belgium.be

Belgisch staatsblad  | www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Federale overheidsdienst Justitie  | www.just.fgov.be

Orde van Vlaamse balies  | www.advocaat.be

Grondwettelijk hof  | www.const-court.be

Hof van Cassatie  | www.cassonline.be


Belgisch verkeersreglement  | www.wegcode.be

Nalatenschap en successierechten  | http://www.belgium.be/nl/belastingen/nalatenschap/

Schuldbemiddeling  | www.eerstehulpbijschulden.be  | brochure collectieve schuldbemiddeling

Voetbalclub Eendracht Deftinge   |   www.eendrachtdeftinge.beBeroepsaansprakelijkheidsverzekering via de Balie te Oudenaarde : polis Ethias 450.83.787