Rurik Van Landuyt Advocatenkantoor

Een eerste consultatie in mijn kantoor is gratis.

Volgens de Orde van Advocaten kan het ereloon op verschillende manieren berekend worden.


Belangrijk om weten is, dat alles steeds in overleg met u als cliënt gebeurt. Het basistarief per uur bedraagt in principe 100€, en wordt aangepast in functie van de moeilijkheid, hoogdringendheid en resultaat van een procedure.


Het ereloon wordt berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal:

- 0 tot 7.500€ : 15%

- 7.501 tot 75.000€ : 10%

- 75.001 tot 150.000€ : 8%

- 150.001 tot 300.000€ : 6%

- Meer dan 300.000€ : 4%


Bepaalde procedures kunnen een specifiek tarief hebben. In dat geval kan, in overleg met de cliënt, een forfaitaire prijs worden afgesproken zodat u weet waar u aan toe bent..

Wenst u verdere info over de tarieven, dan kunt u die hier vinden