Rurik Van Landuyt Advocatenkantoor

- basisdekking 1.250.000 euro per schadegeval
- vrijstelling 20% per schadegeval met een minimum van 250 euro en een maximum van 1.250 euro
- indien het schadegeval het gevolg is van het niet respecteren van termijnen bedraagt de vrijstelling minimum 500 euro en het maximum 2.500 euro