Rurik Van Landuyt Advocatenkantoor

Het invorderen van facturen (incasso), is een van de specifieke domeinen waarin ik ben gespecialiseerd. In principe kost u dit niets, tenzij bij oninbaarheid van de vordering door insolventie (vb faling) van de tegenpartij. In dit geval wordt een gematigde fofaitaire vergoeding aangerekend.


Hieronder geef ik u graag een overzicht van de mogelijke kosten die dit met zich meebrengt
:

In deze gevallen zal er afgerekend worden volgens de richtlijnen van de Orde. Echter, bij een continue samenwerking, en naargelang de aard van het dossier, kan een matig forfaitair bedrag worden aangerekend, naast de administratiekosten